Publicerad 2 kommentarer

Film: Lars Mullback are Honorary Conductor

SE THE FILM

Lars Mullback appointed Honorary Conductor at a grand gala in Budapest December 2016.

Pressrelease

600 invited from all over the world attended the ceremony, when Lars Mullback were honored with the academic title: Honorary Conductor at the University College, the Peto Institute in Budapest, Hungary.

    Mullback received the nomination for his films and books about conductive education, which has increased the understanding for the needs of the neurologically injured and improved health care for this group in Sweden and worldwide.

On Sunday evening December 11, 2016 was Lars Mullback awarded the academic honorary distinction: Honorary Conductor. The ceremony was a part of the Ninth World Congress on Conductive Education.

– I am very happy, says Lars Mullback. I have previously received quite a number of cultural prizes for my work, but this is the first time, in my 20 years of involvement in these issues, my work were highlighted academically. It feels really great and important.

Lars with his wife Anette
Lars with his wife Anette

Among others prizes you have previously received the Intelligence Price (from the must respected media group in Sweden, Bonniers) and one of the films were rewarded as the best European documentary at the Berlin Film Festival. Why is this better?

– People with neurological damage is often very severely disabled and usually strapped, stuck in their wheelchairs, just to make it easier for the community and families to care for them. In my films and books, I try to show these severely injured children and adults as people, human beings, in need of movements and experiences, like all other people.

– My cultural awards shows, continues Lars Mullback, that I succeeded in highlighting the humanity of these very seriously injured people. But an academic award confirms that also the scientific world are beginning to realize the human needs of these people. It is the science that controls what care we will get. Therefore, I hope this academic attention, will lead to developments in health care, education and social service. We need not only care or treatment, but also support to be able to experience life and grow into individuals.

bild-pa%cc%8a-bildWhy do you say, you?

– Well, I myself have a grave neurological cerebral palsy and is the first disabled to receive this honorary title, but it’s probably not because of my injury I got the title. I have dual academic bachelor degree, has been editor author for two books for the EU Commission on the subject and I have owned and operated an institution for neurological injury, with 24 hour care and service.

– It’s so easy when you have a severe disability, concludes Lars Mullback, that you only are reduced to the injury, seemed as the idiot, the moron, in the twitching and warped body. But I am a human too, with knowledge, insights and needs for the experiences of success and failure. I want to show this in all my work and I hope that this academic Honorary Title, leads the science to sees us with neurological problems as people with life-long injuries. We need help and special education to learn to live with these injures. We are not sick to be cured, wherefore treatment and care are not enough.

Publicerad 2 kommentarer

Lars Mullback utnämnd till HedersConductor

bild-pa%cc%8a-bild600 personer från hela världen deltog i ceremonin, då Lars Mullback förärades med den akademiska hedertiteln: HedersConductor vid Högskolan, Petö-Institutet, i Budapest, Ungern.

   Mullback fick utnämningen för sina filmer och böcker om Konduktiv Pedagogik, som ökat förståelsen för neurologiskt skadades behov och förbättrat vård och omsorg för denna grupp i Sverige och i övriga världen.

Det var i söndags kväll den 11 december 2016 som Lars Mullback tilldelades den akademiska hedersutmärkelsen: HederConductor. Ceremonin var en del av den nionde världskongressen för Konduktiv Pedagogik.

-Jag är mycket glad, säger Lars Mullback. Jag har tidigare fått ganska många kulturpriser för mitt arbete, men detta är första gången mitt 20 åriga engagemang i dessa frågor uppmärksammas akademiskt. Det känns extra stort och viktigt.

Du har tidigare fått bland annat Bonniers Intelligenspris och en av filmerna är utnämnd till Europas bästa dokumentär vid filmfestivalen i Berlin. Varför känns detta större?

-Neurologiskt skadade är ofta mycket gravt funktionshindrade och spänns oftast bara fast i sina rullstolar, för att det ska bli lättare för samhället och anhöriga att ta hand om dem. I mina filmer och böcker försöker jag visa dessa svårt skadade barn och vuxna som människor, med behov av rörelser och upplevelser, precis som alla andra människor.

-Kulturpriserna visar, fortsätter Mullback, att jag lyckats lyfta fram det mänskliga i dessa mycket svårt skadade individer. En akademisk utmärkelse bekräftar att också den vetenskapliga världen börjar inse de mänskliga behoven hos dessa skadade personer. Det är ju vetenskapen som styr vilken vård vi ska får. Därför hoppas jag denna akademisk uppmärksamhet, ska leda till att vården och omsorgen utvecklas. Vi behöver inte bara vård, utan även stöd för att uppleva livet och växa till individer.

Lars with his wife Anette
Lars with his wife Anette

Du säger vi?

-Ja, jag har själv en grav neurologisk CP-skada och är den första funktionshindrade som fått denna Hederstitel, men det är nog inte på grund av min skada jag fått titeln. Jag har dubbla akademisk fil kand examen, har skrivit två böcker åt EU-komissionen i ämnet samt ägt och drivit ett eget behandlingsinstitut för neurologiskt skadade.

-Det är så lätt när man är gravt funktionshindrad, avslutar Lars Mullback, att man bara reduceras till sin skada, ses som idioten i den ryckande och förvridna kroppen. Men jag är människa också, med kunskaper, insikter och behov av upplevelser av att lyckas och misslyckas. Det vill jag visa i allt mitt arbete och jag hoppas att denna akademiska Hederstitel leder till, att vetenskapen ser oss neurologisk skadade som människor med en livslång skada, som vi behöver hjälpa att lära oss leva med. Vi är inte sjuka som bara ska vårdas och omhändertas.

Publicerad 1 kommentar

Särskola i Malmö BÄST enligt Skolinspektionen

Friskolan Move & Walk fick exceptionellt höga resultat i Skolinspektionens ”Skolenkäten”. Skolan i Malmö fick högsta möjliga poäng – 10,0 – på punkten ”Elevens utveckling”. – Det är ett kvitto på att eleverna får ett lättare liv, säger Jenny Haagman på Move & Walk.

Källa: Friskolornas riksförbund – Friskolan Move & Walk – grundsärskolan som får bäst resultat

Publicerad Lämna en kommentar

Lyssna här: Tänk om alla visste vilka möjligheter som finns

Inspirerande intervju av Anna Bystedt med Anette och Lars Mullback. LYSSNA HÄR:

Info från intervjun:

Familjen Mullback. Anette, Lars och Gintare

Move & Walks särskolor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg och du som har barn i särskola har rätt att själv välja var du vill att ditt barn ska gå.

Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
 NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger.

Hitta till Move & Walks hemsida: www.movewalk.se

 

Inspirationskvällar i maj 2016 på Move & Walk i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

 • Malmö, torsdag 19 maj, 2016, tid: 17.30 – ca 20.30, plats: Move & Walk Skola, Stadiongatan 25, Malmö, 040-617 40 20
  Anmäl dig här.
 • Göteborg, tisdag 24 maj, 2016, tid: 17.30 – ca 20.30, plats: Move & Walk Skola, Lillhagsparken 8, Hisings Backa, 031-55 84 20
  Anmäl dig här.
Gratis, alla välkomna.

Öppet brev från Lars Mullback

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år. Det är:

 • ett positivt sätt att se på funktionshindrades möjligheter,
 • ett sätt att träna för dem vi tidigare trott inte kunde utveckla sin rörelseförmåga och
 • en pedagogik, specialanpassad, för att underlätta för både rörelsehindrade och utvecklingsstörda att klara skolan och utvecklas på alla plan
Lars Mullback med dotter Gintare

Jag för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn, som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde jag mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna detta brev vidare till dem, eller informera om att Konduktiv Pedagogik är en rättighet för denna grupp genom att välja Move & Walk-särskola.

Hoppas vi ses på någon av inspirationskvällarna. Min fru och jag ska medverka i Göteborg. I Malmö är Maria Flannigan huvudinspiratör,  Ni kan se en fantastisk film om hennes son Joakim här.
Ni kommer träffa även träffa min fru och mig på torsdagskällen i Malmö.

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad) lars@mullback.se, 0761001007

FÖLJ GULDKANALEN.SE ”MUSIK FÖR VUXNA ÖRON”

Se gärna filmen om Move & Walk-särskola:

Publicerad

Radio om särskolebarns rättigheter Fredag morgon

Anna Bystedt på Skånes största kommersiella radio, GULD-kanalen intervjuar Anette och Lars Mullback . Ämne: Skånes särskolebarn har äntligen rätt att välja särskola. Det gör att fler svårt funktionshindrade barn får bättre chans i livet. Lyssna på direktsändning den 13/5 2016, fredag morgon, klockan 06.15 till 07.00. Länk:

http://webradio.dbmedia.se/gk/

Några citat ur intervjun:

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år, för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne. Se gärna filmen om denna skolan.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna denna länk vidare till dem

Den 19 maj 2016 har Move & Walk inspirationskvällar om Konduktiv Pedagogik i Malmö. LÄNK  TILL INBJUDAN: Malmo maj 2016 (1)

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad)
lars@mullback.se, 0761001007

PS. Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger. DS.

 

Publicerad Lämna en kommentar

Sprid nyheter om KP

 • Fantastiskt 1! Från och med i år kan alla CP-skadade barn i hela Sverige träna Konduktiv pedagogik gratis 4 veckor i Göteborg. Man behöver inte ens remiss, kontakta bara Move & Walk.
 • Fantastiskt 2! Skolinspektionen har jämfört vad elever, föräldrar och lärare tycker om sin särskola. Move & Walks särskolor fått bättre resultat, än alla andra särskolor i Sverige.
 • Förvåning 1! Det finns många träningsperioder kvar att välja på i Göteborg.
 • Förvåning 2! Det finns fortfarande platser kvar på Move & Walks särskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.
 • Problemet: Det flesta av de som upptäckt Konduktiv pedagogik, säger fortfarande att de bara fått information genom vänner. Knappast någon har informerats av sjukvården, habiliteringen eller skolan.
 • Lösningen: Hjälp till att informera. Det finns många CP-skadade och neurologiskt skadade som skulle kunna få hjälp till ett lättare och rikare liv om de visste att dessa möjligheter finns.

SE FILMEN OM MOVE & WALK SÄRSKOLA

 

 

Publicerad 1 kommentar

Rösta på Eszter Horvath Tothne och stöd Konduktiv Pedagogik

eszter-horvath-tothne rundChans att vinna.Rösta

Rösta på Eszter Horvath Tothne och stöd Konduktiv Pedagogik (KP). Stor tävling om GÖTEBORGs mest företagsamma person. En jury har utsett 5 kandidater. Eszter är en. Klicka på bilderna för att komma till omröstningen.

Nu är det du som avgör vem som blir Göteborgsregionens mest företagsamma människa 2015. Det är Svenskt Näringsliv som arrangerar tävlingen.  Rösta

De skriver:

”Bara företagsamma människor skapar jobb. Jobb som ger fler chansen att komma in på arbetsmarknaden, som utvecklar vår region och Sverige och som tryggar vår välfärd. Med med tävlingen Årets mest företagsamma människa 2015 hyllar vi och riktar ljuset mot de som skapar möjligheter för fler än sig själva. De som vågar när andra tvekar och tar idé till verklighet.”

RöstaRöstningen pågår fram till den 29 november, så skynda dig.

Ingen jury avgör, bara allmänhetens röster.

DELA till alla du känner.

Presentation: Eszter Horváth Tóthné, Göteborg
Grundare, Move & Walk

Om du ser tillbaka på det senaste året – vad av det du gjort som företagare är du mest stolt över?
Sedan starten 1997 har Move & Walk tillsammans med våra patienter kämpat för att man ska har rätt att välja vård, när olika behandlingsalternativ finns. I januari i år 2015 kom en ny patientlag som ger alla rätt att välja.
Kanske har vårt mångåriga och målmedvetna opinionsarbete bidragit något till att denna rättighetslag kommit till.Rösta
Äntligen ser det ut som om alla ska kunna välja att träna konduktiv pedagogik utan att tvingas betala själva.

Bara företagsamma människor kan skapa jobb. Vad skulle kunna få dig att anställa fler?
Jag vill anställa alla som brinner för allas lika värde och som förstår att vi tillsammans skapar både samhället och den arbetsplats där vi arbetar.
Vi har fått tillstånd att starta nya skolor och dagligverksamhet för de mest svårt funktionshindrade. Det ger nya jobb och möjligheter. Jag vill och behöver anställa fler. Vi tänker fortsätta växa.
Vad som kan hindras oss? Om privat vård och skola förbjuds eller begränsas.

RöstaVarför tycker du att man ska rösta på dig som Göteborgsregionens mest företagsamma människa 2015?
Barn och vuxna med svåra neurologiska skador kommer hit, ofta utdömda och tillsynes hjälplösa. Efter någon vecka brukare hoppet komma tillbaka i deras ögon, när vi hjälpt dem att börja uppleva framtidens möjligheter.
Att vara företagsam handlar inte bara om att skapa arbete, utan även om att göra livet meningsfullt och värdigt för alla i det företag vi driver.
Kombinationen av att vara regionens näst mest expansiva företagare, enligt Dagens Industri och att vi faktiskt gör något som ingen annan tycks klara, kanske är några förklaringar till att jag blivit nominerad till denna utmärkelse. Det är jag tacksam för. Det känns redan som ett pris.

Juryns motiveringRösta
Eszter skapar möjligheter och gör skillnad för människor att få ökad livskvalitet och hon utmanar till att lära sig saker som ofta missas inom traditionell habilitering. Hon är målmedveten och ser möjligheterna i varje individ.

 

Publicerad 1 kommentar

GRATTIS Kronbergs län, Nu får även ni rätt till KP

Ett stort glädjeämne denna vecka är att Kronobergs Län äntligen valt att upphandla Konduktiv Pedagogik. Det betyder att behovet bedömts vara större än cirka 10 behandlingsperioder om året. Tidigare har detta landsting skickat ett fåtal patienter på remiss. Det kan alla landsting göra, men bara för ett fåtal patienter om fler ska få tillgång till behandlingen måste den upphandlas.

Kronobergs agerande är ett föredöme. Att lyssna på patienters önskemål, gå de som vet vad de vill till mötes, utvärdera och sedan erbjuda det nya generellt till patientgruppen. Detta sätt att förnya sig och anpassa sig efter nya möjligheter, behov och efterfrågan speglar ett föredömligt förvaltningssätt. Man skulle önska att vård, skola och sociala omsorg förvaltades på samma lyhörda sätt i hela Sverige.

En god förvaltnings huvuduppgift är att erbjuda den skola, behandling och sociala omsorg som behövs och efterfrågas. Tyvärr tycks de flesta förvaltningar i Sverige helt styras av fasta budgetregregler, där målet att pengarna ska räcka till, är helt överordnat det uppdrag som de egentligen är anställda för att utföras. Att själva uppdraget, att serva medborgarna, är underordnat budgetmålet, är förödande för kvalité, utveckling och förnyelse av all offentlig verksamhet.

Det finns mängder av konkreta exemplen på detta på Mullback Bloggar. Låt mig ta ett nytt exempel:

Paret Gun Lindoff och Per Gunnarsson har tillsammans 2 söner. Båda båda pojkarna har drabbats av en genetisk skada som orsakar både motoriska problem och även nouropsykiatriska i form av autism. Föräldrarna är högutbildade och stödjer dessa 2 pojkar på ett unikt sätt, utan att vara överbeskyddande eller ha orealistiska mål. De har helt enkelt läget under kontroll och har för länge sedan lämnat ångesten och sorgen över familjetragedin.

Pojkarna heter Malte och Max. Malte är 9 år och Max 7 år. När Malte började skolan för 2 år sedan, blev han sämre under första terminen, tröttare och fick svårare att röra sig. Han hängde inte heller med i undervisningen och fick svårt att äta och blev också dålig i magen med föjdproblem att sköta sin avföring.

För att hjälpa Malte finns många upparbetade rutiner i vårt Svenska skyddsnät.

 1. Skolan: skolans åtgärd blev att sätta Malte i en autismklass med mycket enskild undervisning. Han fick även en assistent i skolan
 2. Vården 1: Inom habilitering är vanligt att barn med stora rörelsehinder både har svårt att äta och sköta magen. Det finns rutin på habiliteringen för att lösa detta alltifrån medicin till kirurgiska insatser i form av knapp på magen för att ta in näringen den vägen och stomilösningar. I Maltes fall bedömde habiliteringen att det räckte med kostråd, näringstillskott och laxermedel.
 3. Vården 2: För att ett rörelsehinder inte ska vara ett problem i inlärningen i skolan, finns inom habiliteringen många hjälpmedelslösningar. Tanken är att barnets ska få hjälp att sitta still för att få kraft att koncentrera sig på sitt intelektDessutom provades en ny stol ut, där Malte fick lättare att sitta stilla, då hans ofrivilliga rörelser minskades genom att armar och ben spändes fast

Denna familj har cirka 75 olika vårdkontakter per barn. Det blir alltså nästan 150 olika myndighetspersoner som denna familj måste hålla kontakt med, för att vård, social omsorg och skola, ska fungera för deras barn.

För att hjälpa föräldrarna, så att alla dessa olika inatser samordnas, finns en form av lots, som kallas Wästbus. Det är ett samarbete mellan kommuner och landsting.

 

Senast förra veckan var jag med Gun Lindoff och Per Gunnarsson på ett samordninngsmöte mellan olika kommunala och landstingskommuala insatser. Många helt avgörande frågor för pojkarna avhandlades.

 

Publicerad Lämna en kommentar

Vuxna behöver KP

Här är filmen om Annika Nelander och hennes kampför Konduktiv Pedagogik i Skåne.

Filmen gjordes 2012. Två år senare 2014 upphandlade Skåne KP. Återigen visar det sig hur viktigt det är att göra sin röst hörd och tala omsina behov för de som förvaltar våra gemensamt inbetalda skattepengar; våra förtroendevalda politiker.