Publicerad Lämna en kommentar

PRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET – Så kan Move & Walk drabbas efter valet

AftonbladetPRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET från 9/9 2014.

Move & Walk kan komma att drabbas om privat vård förbjuds och har undertecknat denna debattartikel införd i Aftonbladet.

LÄS ARTIKEL:

 

 

Aftonbladet, debatt 2014-09-08

Valfriheten i vården hotas av de rödgröna

43 vårdföretagare:

Vi och väljarna måste få besked om vad som gäller

FAKTA

DEBATTEN
Vinster i välfärden är en av valets hetaste frågor. V vill helt ta bort dem, och S och MP har föreslagit vissa regleringar. Om en rödgrön regering bildas och dessa förslag går igenom så kommer företagen ha svårt att leva vidare – och därmed hotas själva valfriheten i vården, skriver här 43 vårdföretagare.

Vi alla företräder och arbetar i Sveriges just nu mest utskällda bransch: privat driven vård och omsorg. Vi slog i våras larm här om att kritiken mot oss kan leda till politiska beslut som allvarligt skadar välfärden. Sen dess har vi fått en hel del stöd och upprättelse. Ändå kvarstår hoten mot hela vår existens. De motstridiga beskeden från främst det rödgröna regeringsalternativet har snarast ökat vår oro.

Förslagen som oroar oss gäller begränsning av vinstutdelning, som skulle göra det omöjligt för företagen att finansiera nystart eller utbyggnad. Det finns också förslag om ägarkrav som effektivt skulle hindra erfarna och seniora personer inom vården att starta och driva företag, liksom idéer om att kommuner och landsting ska kunna utestänga vanliga företag från sina upphandlingar.

När vi berättar om vår oro får vi ofta höra att vi är giriga och främst jagar vinster. I stället vill vi försvara de villkor för långsiktigt företagande som är självklara i alla andra branscher. För vårdföretagande måste vara långsiktigt, och varje företagare vet att långsiktighet kräver lönsamhet.

Med andra ord: Om förslagen genomförs så går företagen långsamt under. Alternativen inom vård och omsorg – som även de vinstkritiska politikerna säger sig vilja ha – försvinner.

Vi har egentligen det bästa jobbet man kan tänka sig. Vi får vårda och ge omsorg till sjuka, gamla, personer med funktionsnedsättningar och andra som är i behov av hjälp och stöd. Det finns i dag 11 000 privata företag inom vård och omsorg som sammanlagt har cirka 160 000 anställda. 93 procent av företagen är småföretag med under tjugo anställda. Oavsett om vi arbetar i det lilla företaget eller i det stora gör vi detta med stort engagemang och en vilja att göra det bästa möjliga för de som behöver oss och för att bidra i utvecklingen av svenskt välfärd.

Vi vet att vi bidrar. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar i den nationella patientenkäten. Privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köer och en effektivare användning av resurser. Privata äldreboenden är bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsområden. Privata utförare är på samma sätt bättre på 21 av 26 indikatorer när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar, allt enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar dessutom att de äldre är nöjdare med hemtjänsten i kommuner där det finns flera utförare, jämfört med kommuner som bara har egen regi.

Medarbetare i privat omsorg är år efter år nöjdare med möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras, arbetsbelastning, arbetsledning, hur deras kompetens tas tillvara och en rad andra faktorer som påverkar trivseln på arbetet. Detta enligt Jobbhälsobarometern, som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex. Privat anställda i vård och omsorg är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB.

Sverige står inför stora demografiska utmaningar som kommer kräva ännu mer av välfärden framöver. Privat vård och omsorg kommer behövas. Människors vilja att själva få bestämma och inte överlåta viktiga val till myndighetspersoner är starkare än någonsin. Och än finns tid för ansvariga politiker på nationell och lokal nivå att ge oss, och framför allt väljarna, tydliga besked. Vad vill ni med oss? Får vi fortsätta att utveckla vården, och göra skillnad?

LÄNK TILL ARTIKELN I AFTONBLADET (fungerar så länge Aftonbladet arkiverar artikeln) LÄS ÄVEN

Lotta Wiström, Sinnligt barnmorskemottagning
Christer Andersson, Bergsjön vårdcentral och Bvc
Åsa Storm, Stormtrivs
Christina Wahlström, MamaMia
Caroline Herlin, Diaverum
Lars Mullback, Move & Walk
Anneli Virenhem, Active Landvetter
Kristina Bardh, Kosmo
Tina Zetterling, Barnmorskegruppen Öresund
Ilona Barnard, Slottsstadens Läkarhus
Roland Setterberg, Backa Läkarhus
Catarina Örnmar Helgason, Lästringe-Alma
Peter Meinhardt, Resursteamet
Elisabeth Mila, Villa Arelid
Peter Seger, Sophiahemmet
Lenita Sällström, Unika
Cecilia Ingre, Invita Service
Stefan Johansson, Achima Care
Susanna Daag, RO Omsorg
Stefan Lahti, Misa
Mats Brolin, Ekeby Hälsocenter Vårdcentral
Anna Maxe, Team J-son
Anna-Greta Sjöberg, Crispa
Fredrik Gren, Vardaga & Nytida
Ulf Zackrisson, Göteborgs Kvinnoklinik och Nordic IVF Center
Anki Nyzell Lindskog, Smedhälsan
Joachim Morath, Feelgood
Siv Nordqvist, Förenade Care
Gunilla Rundqvist, Cordinator Medical Service
Dan Olsson, Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Eszter Horváth Tóthné, Move & Walk
Henrik Borelius, Attendo
Erland Olsson, Sofrosyne
Ann-Christine Sjölund, God omsorg
Sören Eriksson, Björkö Assistans
Lotta Peltoarvo, Strandhälsan
Leo Hassler, privatpraktiker på heltid
Margareta Widborg, Mammakulan barnmorskemottagning
Katarina Johansson, HemTrevnad
Ruth Berglund, Strukturrutan
Charlotte Barouma, Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård
Valentin Csongor Konya, Linné Hemvård


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker CENTERPARTIET

C loggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG CENTERPARTIET

Mullback Bloggar har tyvärr inte fått chansen att göra ett filmat inslag om Centerpartiet. På sin hemsida sammanfattar dock Centerpartiet sin politik på funktionshinderområdet så här:

Funktionsnedsättningar
Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen.

Centerpartiet vill:

  • Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.

  • Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska blir bättre.

  • Öka det sociala företagandet och göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att starta företag

Håller du med?

LÄS MER

CENTERPARTIET HAR EN OMFATTANDE BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK, SOCIALA FRÅGOR” finns ett detaljerat kapitel om Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela C politik beskrivs denna länk

Samhället ska vara tillgängligt för alla
Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.
Vi stödjer det nya förslaget till lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. . Kultur och fritidsintressen ska vara tillgängliga för alla. Likadant är det med skolan.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag som ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill skydda. Vi vill också att de förslag till förbättring som LSS-kommittén tagit fram ska genomföras fullt ut.

Även människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att ha ett jobb att gå till och försörja sig själv. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla jobb för alla dem som vill jobba trots att de har en begränsad arbetsförmåga. Det skapar delaktighet. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning.Vi vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag. Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt för att skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidigt skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Vi vill att sysselsättningsgarantin ska omfatta även människor med psykiska funktionsnedsättningar. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Vi har infört ett barnperspektiv och höjt kvalitén genom att valet av personlig assistans ska utgå från individen och mindre från systemet.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning mer möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Det är exempelvis viktigt att minska den brist på teckenspråkstolkar som finns idag så att det blir lättare för dig som behöver tolk att få den hjälpen.

Människor med funktionsnedsättning vill ha jobb

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt. Genom ett sådant partnerskap skulle man kunna skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidet skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Centerpartiet arbetar också för att LSS ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning och för att sysselsättningsgarantin ska utvidgas till att omfatta människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det var ett av de förslag som lades fram av LSS-kommittén.

De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Mer individuellt anpassad personlig assistans

Att få personlig assistan är betydelsefullt och förenklar vardagen för många. Alliansregeringen har arbetat för att höja kvalitén på assistansen samt att föra in ett barnperspektiv. Man har också beslutat om mer individuellt anpassade insatser. Nu finns det behov av att följa upp hur Försäkringskassan gör sina bedömningar vad gäller assistansersättningen. Centerpartiet är öppet för att intentionen med LSS ska skrivas in tydligare i lagen.

Valfrihet för människor med funktionshinder

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Dessutom vill vi ha jämställdhet levnadsvillkoren för flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättningar.

Öka tillgängligheten till teckentolkar

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Flera centerpartister arbetar aktivt i riksdagen för att komma till rätta med tolkbristen


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker KRISTDEMOKRATERNA

KD loggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG KRISTDEMOKRATERNA

David Lega är Kristdemokrat och kommunalråd i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Kristdemokraternas syn på funktionshinderfrågor.

Han menar attm, utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. KD är det enda parti som representeras av en förtroendevald som är funktionshindrad och därmed har egen erfarenhet av frågorna,.

SE FILMKLIPPET

KRISTDEMOKRATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK A – Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela KD politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning

Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönebidragen måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen.

KOMMENTARKristdemokraterna är det parti inom Alliansen som innehar socialministerposten och ansvarar för politiken inom vård och omsorg. Ändå är det det riksdagspart, som skriver minst om funktionsnedsättning. En del om ämnet näms dock under rubriken ”Vård och omsorg”, vilket återges här:

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården, liksom omsorgen, måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.

Den svenska hälso- och sjukvården har länge lidit av ett systemfel. Ju rikare Sverige blivit, ju mer pengar som gått till vården, desto längre har vårdköerna blivit. När patienten väl får vård fungerar den oftast bra. Det stora problemet har varit att få kontakt med vården och därefter få behandling. Den s. k. kömiljarden ger nu effekt. Köerna har kortats betydligt men det finns mer att göra, exempelvis ska villkoren för att få del av kömiljarden successivt skärpas. Också tidsramarna i vårdgarantin ska skärpas ytterligare.

Vården ska utgå från den enskildes behov och bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är gamla och multisjuka, psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

Vårdvalsreformen har gett större valfrihet för patienterna, men det kommer fortsatt att finnas behov för varje landsting att se över sina ersättningsmodeller för att säkerställa att behoven styr och att multisjuka och gamla får den vård de behöver.

Här är några av våra förslag för en ännu bättre vård och omsorg:

• Patientens kontakt och väg genom sjukvården måste bli enklare.

• Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka. De mest sjuka äldre bör få VIP-status i sjukvården.

• Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.

• Maximalt fyra timmars väntetid på akutmottagningen.

• Det förebyggande folkhälsoarbetet måste förbättras.

• Patientsäkerhetstänkandet inom hälso- och sjukvården måste utvecklas för att eliminera undvikbara vårdskador. Öppenhet och ett säkerhetstänkande som i första hand inriktar sig på systembrister i stället för på individuella misstag ökar kunskapen och förbättrar patientsäkerheten.

• Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven.

• Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras.

• Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

• Vården, liksom omsorgen, behöver många olika utförare. Vi välkomnar privata, kooperativa och ideella utförare av vård.

• Vårdpersonalen behöver få en ny framtidstro, bland annat genom kompetensutveckling.

Tandvård
Alla ska våga le. Den tandvårdsreform som infördes den 1 juli 2008 innebar en tandvårdscheck som stöd till förebyggande tandvård och ett högkostnadsskydd. Reformen har kompletterats med stöd för dem som på grund av till exempel sjukdom eller medicinering har drabbats av stora tandskador.

Handikappolitik
Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med resten av befolkningen. Tillgängligheten måste förbättras liksom utbildningsmöjligheterna och förankringen på arbetsmarknaden. Vi vill skapa 10 000 jobb inom den offentliga sektorn för personer med funktionsnedsättning.
Kristdemokraterna kräver att diskrimineringslagstiftningen ska inkludera bristande tillgänglighet.

Äldreomsorg – seniorpolitik
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.
Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik.

Det behövs en strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov, men också för att ta tillvara dess möjligheter. Den växande andelen äldre får inte betraktas som ett ”samhällsproblem” utan som ett gemensamt samhällsansvar och som en resurs.
Inom äldrevården måste det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet utvecklas. Bättre samverkan mellan kommuner och landsting kan undanröja många problem.

Vården och omsorgen av demenssjuka är en ödesfråga. Antalet demenssjuka kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren. Alla med misstänkt demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker FOLKPARTIET

FP LoggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG FOLKPARTIET

Ann Catrine Fogelgren är Folkpartist och biträdande kommunalråd och vice ordförande i Sociala resursnämnden i Göteborg. I denna filmsnutt på 2 minuter sammanfattar hon Folkpartiets syn på funktionshinderfrågor. Partiet som drev igenom reformen med personlig assistans och som satsar på skolan för att alla ska få chans att utvecklas.

SE FILMKLIPPET

FOLKPARTIETS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”POLITIK A – Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela FP politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning

Folkpartiet vill:

Satsa på unga med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden.
Införa fritt val av hjälpmedel i hela landet.
Förtydliga LSS så att lagen uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.
Införa en sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehinder (LSS-personkrets 3).
Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal
För oss liberaler är det en självklarhet att samhället ska ge förutsättningar för människor att kunna tillvarata sin fulla kapacitet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet. Men människor med funktionsnedsättning ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar.

Tillgänglighet är en nyckelfråga
Tillgänglighet är en nyckelfråga för att ge alla lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Folkpartiet har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, och detta blir verklighet genom en ny lag 2015.

Rätt till jobb
Att ha ett arbete eller en sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. Därför vill vi i Folkpartiet öka antalet SIUS-konsulenter på arbetsförmedlingarna och införa en jobbcheck där alla stöd finns angivna. Då behöver inte arbetsgivaren ägna tid åt att undersöka vilka stödformer som kan vara aktuella och arbetssökande kan snabbare komma i arbete. Vi vill också se över över lönebidraget, med det danska systemet flexjobb som förebild. För människor som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.

Folkpartiets LSS-lagstifning världsunik
När Folkpartiet, under Bengt Westerbergs tid som socialminister, införde LSS-lagstiftningen 1993 var det ett enormt framsteg. Den reformen är än i dag unik i världen. Många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. För Folkpartiet är det av högsta prioritet att fortsättningsvis värna LSS och de möjligheter som denna rättighetslagstiftning inneburit och innebär för personer med funktionsnedsättning.

Det här har vi gjort:

Ändrat lagen så att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering från 2015.
Tagit fram en funktionshinderstrategi som gäller för 2011-2016.
Infört en skarpare lag mot diskriminering och höjda ersättningsbelopp till dem som utsatts.
Vidgat målgruppen inom Omvårdnadslyftet från 2013 för att stärka kompetensen bland personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.
Givit Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag ta fram underlag för och bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
Ökat anslaget till bilstöd och genomföra en översyn av förmånerna bilstöd till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag till barn med funktionshinder. Stöden ska bli mer förutsägbara, rättssäkra och hållbara över tid.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker NYA MODERATERNA

M ArbetarpartietVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG NYA MODERATERNA

Lisbeth Boëthius är Moderat och ledamot kommunfullmäktige i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Nya Moderaternas syn på funktionshinderfrågor. De betonar rätt till arbete, rätten att välja och eget inflytande över insatserna.

SE FILMKLIPPET

NYA MODERATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”SÅ TYCKER VI” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela M politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning
Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har.

Funktionsnedsättning
Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har.

Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge­nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. När det gäller dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar som ger möjlighet till gemenskap och berikar vardagen.

Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker FEMINISTISKTINITIATIV

FI logga VEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG FEMINISTISKTINITIATIV

Julia Bahner är Feministisktinitiativ och samordnare för skuggriksdagsgruppen. I denna filmsnutt på drykt 3 minuter sammanfattar hon Feministisktinitiativs syn på funktionshinderfrågor. Intressant är att detta är det enda parti som även nämner Funktionhindernormer. Vem bestämmer att man är funktionshindrad?

SE FILMKLIPPET

LÄS FEMINISTISKTINITIATIVS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela F! politik beskrivs denna länk

Funktionshinder och funktionsnormer
Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning.

F! arbetar för att:

Inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.
För ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen.
För stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av kvinnors behov.
Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle för alla
Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. Byggnader, städer, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor. Information ska finnas tillgänglig för olika behov, exempelvis lättläst, punktskrift och hörselslinga. Fi:s funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionshinder som något som uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning som till stor del präglas av fördomar och funktionsnormer.

Detta betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder hos personer och därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem.
Människor med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp
Däremot är det viktigt att inte gruppen personer med funktionsnedsättning homogeniseras då den består av stor mångfald. Men mångfalden består inte endast av den mångfald av funktionsnedsättningar som finns, utan precis som övriga befolkningen spelar kategorier såsom kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet och medborgarskap roll. För personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilda insatser från samhället kan även personal utgöra en maktfaktor som påverkar individens möjligheter till självbestämmande och inflytande.

Dags att ta FN-konventionen om funktionsnedsättning på allvar
Ett första steg på vägen mot att stoppa fortsatt diskriminering av personer med funktionsnedsättning, är att på allvar börja arbeta i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige 2009. Det är därför viktigt med en helhetssyn inom funktionalitetspolitiken, i syfte att tillgodose ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och demokratiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Mänskliga rättigheter ska vara vägledande i detta arbete.

FÖRDJUPNING
Ladda ner ”Funktionalitetspolitik”


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker VÄNSTERPARTIET

V EJ till saluVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG VÄNSTERPARTIET

Eva Olofsson är Vänsterpartist och riksdagsledamot och där ledamot i Socialutskottet. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Vänsterpartiets syn på funktionshinderfrågor.

SE FILMKLIPPET

VÄNSTERPARTIETS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK FRÅN A TILL Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela V politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning
Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Våra viktigaste åtgärder för att nå detta mål är:

  • Bristande tillgänglighet klassificeras som diskriminering
  • Stärkt rätt till personlig assistans genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.
  • Bättre tillgång till hjälpmedel genom enhetliga nationella regler för förskrivning av hjälpmedel samt genom att samordna hjälpmedelsförskrivningen under en huvudman.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Delaktighet för personer med funktionsnedsättning”
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker SOCIALDEMOKRATERNA

S rosenVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG SOCIALDEMOKRATERNA

Johan Büser är Socialdemokrat och ledamot i rådet för funktionshindersfrågor i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 2 minuter sammanfattar han Socialdemokraternas syn på funktionshinderfrågor från hans perspektiv som kommunpolitiker i Sveriges andra stad.

SE FILMKLIPPET

SOCIALDEMOKRATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK” finns ett kapitel Funktionsnedsättning och delaktighet återges nedan

Hela S politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning och delaktighet
För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Nio procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Möjligheterna att delta i arbetslivet har dessutom försämrats för denna grupp. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men det har visat sig att deras politik inte ger några nya vägar till jobb.

Mellan 2006 och 2013 hade personer med funktionsnedsättning som varit utan jobb i mer än tre år ökat med 57 procent.
Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade fördubblats sedan 2007.
Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att bristande tillgänglighet bör vara en grund för diskriminering enligt lagen.

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv i trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd och service (LSS) har inneburit en förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men olika former av hjälpmedel behöver också ingå som en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att kunna möta ett växande hjälpmedelsbehov.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Alla människors förmåga och kompetens ska tas tillvara. Allt annat är slöseri. Därför har Socialdemokraterna ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen
värna LSS-reformen och den personliga assistansen
se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad Lämna en kommentar

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker MILJÖPARTIET

MP symbolVEM SKA DU RÖSTA PÅ Alla som följer Mullback Bloggar vet att politiska beslut är mycket viktiga för oss funktionshindrade. Våra skador gör att vi ofta är beroende av samhällets stöd, för att kunna leva ett rikt, meningsfullt och produktivt liv.  Mullback Bloggars råd är att rösta på de politiker som har förmåga att förstå att deras beslut påverkar både oss som individer likaväl som samhället i stort.

Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG MILJÖPARTIET

Thomas Martinsson är Miljöpartist och kommunalråd i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 2 minuter sammanfattar han Miljöpartiets syn på funktionshinderfrågor från hans perspektiv som kommunpolitiker i Sveriges andra stad.

SE FILMKLIPPET

VALMANIFESTET

Kapitel 5 i Miljöpartiets valmanifest för kommande mandatperiod heter: Folkhälsa, livskvalitet och sjukvård. Inget specifik nämns om om funktionshinderfrågor i valmanifestet, utan deras visioner gäller folkhälsopolitiken i allmänhet.

Läs Miljöpartiets valmanifest gällande folkhälsopolitik här nedan:

Länk till hela valmanifestet

Vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker. Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård. E-hälsa är ett område som behöver stärkas och utvecklas.

I en ny regering vill vi:
främja hälsa och minska skillnaderna i hälsa. Vi vill tydliggöra det strategiska arbetet för ett socialt hållbart samhälle genom att införa en folkhälsolag. Styrningen av sjukvården ska gynna långsiktig hälsa och ersättningssystemen ska därför ses över. Vi vill bland annat förbjuda transfetter i mat, minska de skadliga partiklarna i stadsluften och värna en restriktiv alkohol- och tobakspolitik.

satsa på kvalitet i mötet med vården. Vi vill satsa mer på den nära vården så att vårdcentralen blir det naturliga förstahandsvalet för patienten. Vårdcentralernas läkare ska stå för kontinuitet i mötet med patienten, i stället för snabba insatser från hyrläkare. Primärvården och psykiatrin är områden som måste stärkas. Vi vill se ett särskilt fokus på kvinnosjukvård och förlossningsvården i landstingen. Vården behöver fler specialistsjuksköterskor för att möta framtidens vårdbehov med rätt kompetens. Vi vill öka nyantagningen till läkarutbildningen och införa utbildningsanställningar för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska.

öka bemanningen i äldreomsorgen. Vi vill reglera så att bemanningen aldrig understiger de boendes behov. Med fler medarbetare i omsorgen får äldre bättre möjligheter att aktivera sig, ta del av kultur, komma ut, äta i lugn och ro och få hjälp med hygien och tandvård. Maten ska vara god och ekologisk, för att öka livskvalitet och hälsa.

införa en vårdgaranti inom missbruksvården. Vårdgarantin ska inkludera såväl landstingets som kommunens behandling. Hemlöshet är främst ett bostadsproblem och en egen bostad är en förutsättning för att komma tillrätta med andra problem. Vi vill lagstifta om allas rätt till en bostad och mot att vräka barnfamiljer. Vi vill förbättra situationen för hemlösa EU-migranter. Ingen ska förvägras grundläggande rättigheter, alla ska ha rätt till vård och hemlöshet ska bekämpas oavsett orsak och oavsett varifrån den som lever i hemlöshet kommer. Sverige ska driva i EU att alla EU-medborgare ska ha rätt till akut sjukvård på samma villkor.

arbeta för att alla ska ha rätt att vara en del av ett sammanhang. Det är ett sätt att öka folkhälsan. Vi vill förbättra reglerna kring sjukskrivning så det blir lättare för den som behöver att arbeta deltid. Vården ska se till hela människan och dess livssituation.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Publicerad 4 kommentarer

Öppet brev till Västerbottens Landstings- och Oppositionsråd

vapenCentralorten i Västerbotten är Umeå, en av landets främsta universitetsstäder. Man vill tror att universitet och vetenskaplighet står för förnyelse och utveckling och innovativt nytänkande, men tyvärr är det inte så vad gäller behandling och stöd till neurologiskt funktionsnedsatta.

Flera föräldrar till neurologiskt skadade barn i Västerbotten anser att habiliteringens insatser är otillräckliga. Nu har 15 av dessa föräldrar gått samman för att ta Konduktiv Pedagogik till Umeå, för en 3 veckor lång behandlingsperiod i december i år.

De anser att denna pedagogiska behandling är så viktig för deras barn, att de tänker betala behandlingen själva, flera 10 tusentals kronor. Hade de bott i Skåne, Västra Götaland, Blekinge, Stockholm, Jönköping… hade det varit gratis.

Detta öppna brev ställer frågan till Västerbottens Landstings- och Oppositionsråd. Ska dessa 15 föräldrar till svårt funktionsnedsatta barn, behöva betala behandlingen själva, en behandling som är självklar sedan 15 år i övriga Sverige?

Dessa föräldrar har krävt Konduktiv Pedagogik i Västerbotten i många år. Tyvärr har vare sig politiker eller sjukvårdens habilitering hörsammat dessa önskemål. I stället har habilitering starkt avvisat dessa föräldrar och till och med tryckt upp en broschyr, för att kunna tysta de föräldrar som kräver pedagogisk medvetenhet, för att stödja de neurologiskt skada barnen i mognadsprocessen genom barndom och tonår.

Brochyren är skriven av de två akademikerna Birgit Rösblad Leg. sjukgymnast, MD och Monica Örberg Leg. sjukgymnast. De kallar Konduktiv Pedagogik för intensiv träning och jämför pedagogiken med sjukgymnastik och hänvisar till medicinska utvärderingar. Broschyren finns på habiliteringens hemsida och ett utdrag här nedan.

Det man bortser från i broschyren är 1: Konduktiv Pedagogik är en behandling som har sin utgångspunkt i att utveckla och leda barnet genom en mognadsprocess för att växa in i sin roll som människa, och lära sig leva med och utveckla sina förmågor, hur små de än är.

2: Sjukgymnastik, oavsett om den är intensiv eller inte, är en medicinsk behandlingsform för att lindra fel och ibland även träna upp specifika förmågor. I sjukgymnastisk behandling, oavsett om den är intensiv eller inte, finns aldrig någon pedagogisk övergripande plan, där den personliga utvecklingen är viktigare än träningen av en enskild förmåga.

Att, som i broschyren, likställa eller jämföra en pedagogisk behandling med en medicinsk, är mycket oakademiskt, ovetenskapligt och okunnigt. Forskare inom habiliteringsområdet har dock gjort det i snart 20 år. Det har lett till att all utveckling och förnyelse inom habilitering har stagnerat. Föräldrarna har tröttnat. De vet att deras barn aldrig kommer kunna lära sig gå, de behöver inte ha sådana självklara faktum konstaterade av akademiker med sofistikerade utvärderingsinstrument. De vill heller inte följa habiliteringens medicinska, vetenskapligt verifierade råd, att spänna fast barnen i ståskal och el-rullstolar, det vägrar det. För föräldrarna utvärderar vare sig sina barn eller habiliteringens insatser medicinskt vetenskapligt. De ser vad som händer med deras barn ur ett helhetsperspektiv, om de växer, mognar och mår bra av den behandling de får.

Den snäva behandlingssyn, som Västerbottens habilitering representerar är föråldrad. I huvuddelen av Sverige har landstingspolitikerna anslagit medel för att Konduktiv Pedagogik ska vara ett valbart alternativ för dem som så önskar.

Understrykas bör att att det finns inga dokumenterade risker med Konduktiv Pedagogik. Det finns ingen dokumentation eller evidens på att habiliteringens insatser skulle vara bättre, effektivare eller säkrare på något sätt. Det finns heller inte något belägg för eller ens indikationer på att Konduktiv Pedagogik försämrar patientens förmåga att tillgodogöra sig habiliteringens insatser, tvärt om, de stödjer och främjar varandra.

SBU
Det finns inte några logiska eller vetenskapliga orsaker till att habiliteringen inte använder sig av Konduktiv Pedagogik som behandlingskoncept. Statens Byrå för medicinsk utvärdering (SBU) skriver i sin rapport om Konduktiv Pedagogik, att det är ett arbetssätt som kan användas, men att det inte är lämpligt att habiliteringen använder hela konceptet i sin organisation.

Eftersom Konduktiv Pedagogik inte passar i habiliteringsorganisationen, erbjuds Konduktiv Pedagogik som ett fristående komplement i 60% av Sveriges landsting med en egen öronmärkt budget, beslutad av politiker med omsorg om samhällets mest utsattas barn och med lyhördhet för denna lilla målgrupps behov och önskemål.

BILAGA

BROSCHYR:

INFO TILL FÖRÄLDRAR FRÅN HABILITERINGEN I VÄSTERBOTTEN

Olika synsätt på träning

Hur vet man då att ens barn verkligen får den bästa tänkbara träningen?

I den här broschyren har vi beskrivit det arbetssätt vi valt inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten.

Att som vi välja att förlägga träningen till vardagen och nämiljön är också det synsätt som idag har störst förankring inom barnhabilitering i Sverige – men även internationellt.

Sett ur ett historiskt perspektiv kan man säga att synen på habilitering/rehahilitering har gått från en stark tilltro till att träningen ska skötas av experter på institutioner, till uppfattningen att man får bäst inlärningseffekt om träningen sker i personens egen miljö med handledning av experter.

Men man ska veta att det finns andra synsätt på träning än vårt och att det finns en rad olika träningsmetoder för barn med cerebral pares. En del av dessa metoder finns representerade i Sverige – medan andra metoder bara finns att tillgå i andra länder, till exempel USA.

I Sverige finns centra där konduktiv pedagogik tillämpas. Det finns även enstaka terapeuter i Sverige som behandlar enligt en metod som kallas Vojta.

Hur effektiva är då dessa metoder?

Att utvärdera effekter av träningsprogram för barn är komplicerat av flera anledningar. Barn utvecklas även utan träning. Det är också svårt att få jämförbara grupper, inget barn är det andra riktigt likt. Trots detta har en rad studier genomförts.

Den samlade forskningen visar att barns rörelseförmåga förbättras om de får stimulans/träning. Men forskningen visar också att intensiv träning med specifika metoder inte ger mer än den träning som barnet kan få med bra stöd i hemmiljön.

Vi har därför valt en modell där basen är träning i vardagsmiljön och perioder med intensivträning ska ses som ett komplement

Birgit Rösblad Leg. sjukgymnast, MD

Monica Örberg Leg. sjukgymnast


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)