Publicerad

Radio om särskolebarns rättigheter Fredag morgon

Anna Bystedt på Skånes största kommersiella radio, GULD-kanalen intervjuar Anette och Lars Mullback . Ämne: Skånes särskolebarn har äntligen rätt att välja särskola. Det gör att fler svårt funktionshindrade barn får bättre chans i livet. Lyssna på direktsändning den 13/5 2016, fredag morgon, klockan 06.15 till 07.00. Länk:

http://webradio.dbmedia.se/gk/

Några citat ur intervjun:

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år, för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne. Se gärna filmen om denna skolan.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna denna länk vidare till dem

Den 19 maj 2016 har Move & Walk inspirationskvällar om Konduktiv Pedagogik i Malmö. LÄNK  TILL INBJUDAN: Malmo maj 2016 (1)

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad)
lars@mullback.se, 0761001007

PS. Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger. DS.

 

Publicerad Lämna en kommentar

Sprid nyheter om KP

  • Fantastiskt 1! Från och med i år kan alla CP-skadade barn i hela Sverige träna Konduktiv pedagogik gratis 4 veckor i Göteborg. Man behöver inte ens remiss, kontakta bara Move & Walk.
  • Fantastiskt 2! Skolinspektionen har jämfört vad elever, föräldrar och lärare tycker om sin särskola. Move & Walks särskolor fått bättre resultat, än alla andra särskolor i Sverige.
  • Förvåning 1! Det finns många träningsperioder kvar att välja på i Göteborg.
  • Förvåning 2! Det finns fortfarande platser kvar på Move & Walks särskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.
  • Problemet: Det flesta av de som upptäckt Konduktiv pedagogik, säger fortfarande att de bara fått information genom vänner. Knappast någon har informerats av sjukvården, habiliteringen eller skolan.
  • Lösningen: Hjälp till att informera. Det finns många CP-skadade och neurologiskt skadade som skulle kunna få hjälp till ett lättare och rikare liv om de visste att dessa möjligheter finns.

SE FILMEN OM MOVE & WALK SÄRSKOLA

 

 

Publicerad Lämna en kommentar

Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

kartaSedan 2011 har föräldrarna i Blekinge kämpat för att få behålla rätten till konduktiv pedagogik. Habilitering har upprepade gången försökt dra in anslagen trots högljudda protester. Varje gång har politikerna lyssnat och när de förstått hur livsavgörande målgruppen upplever denna behandling har tjänstemännens nedläggningsförslag förkastats. Politiker har gått emot sinaexperteroch hörsamma patienternas behov.

Nu är det dags igen. Tjänstemännen tycks helt okänsliga för behoven hos den målgrupp de är anställda för att hjälpas. Åter finns risk att konduktiv pedagogik stryks som möjlighet för boende i Blekinge.

Tränande och anhöriga i Blekinge har skrivit ett upprop, som ska överlämnas till politiker inför beslut den 18 februari 2016, för att rädda kvar rätten att välja en behandling som är nödvändig för dem. Stöd deras rätt till Konduktiv Pedagogik genom att skriva under på länk: http://www.skrivunder.com/konduktivpedagogik

 

Publicerad 1 kommentar

Rösta på Eszter Horvath Tothne och stöd Konduktiv Pedagogik

eszter-horvath-tothne rundChans att vinna.Rösta

Rösta på Eszter Horvath Tothne och stöd Konduktiv Pedagogik (KP). Stor tävling om GÖTEBORGs mest företagsamma person. En jury har utsett 5 kandidater. Eszter är en. Klicka på bilderna för att komma till omröstningen.

Nu är det du som avgör vem som blir Göteborgsregionens mest företagsamma människa 2015. Det är Svenskt Näringsliv som arrangerar tävlingen.  Rösta

De skriver:

”Bara företagsamma människor skapar jobb. Jobb som ger fler chansen att komma in på arbetsmarknaden, som utvecklar vår region och Sverige och som tryggar vår välfärd. Med med tävlingen Årets mest företagsamma människa 2015 hyllar vi och riktar ljuset mot de som skapar möjligheter för fler än sig själva. De som vågar när andra tvekar och tar idé till verklighet.”

RöstaRöstningen pågår fram till den 29 november, så skynda dig.

Ingen jury avgör, bara allmänhetens röster.

DELA till alla du känner.

Presentation: Eszter Horváth Tóthné, Göteborg
Grundare, Move & Walk

Om du ser tillbaka på det senaste året – vad av det du gjort som företagare är du mest stolt över?
Sedan starten 1997 har Move & Walk tillsammans med våra patienter kämpat för att man ska har rätt att välja vård, när olika behandlingsalternativ finns. I januari i år 2015 kom en ny patientlag som ger alla rätt att välja.
Kanske har vårt mångåriga och målmedvetna opinionsarbete bidragit något till att denna rättighetslag kommit till.Rösta
Äntligen ser det ut som om alla ska kunna välja att träna konduktiv pedagogik utan att tvingas betala själva.

Bara företagsamma människor kan skapa jobb. Vad skulle kunna få dig att anställa fler?
Jag vill anställa alla som brinner för allas lika värde och som förstår att vi tillsammans skapar både samhället och den arbetsplats där vi arbetar.
Vi har fått tillstånd att starta nya skolor och dagligverksamhet för de mest svårt funktionshindrade. Det ger nya jobb och möjligheter. Jag vill och behöver anställa fler. Vi tänker fortsätta växa.
Vad som kan hindras oss? Om privat vård och skola förbjuds eller begränsas.

RöstaVarför tycker du att man ska rösta på dig som Göteborgsregionens mest företagsamma människa 2015?
Barn och vuxna med svåra neurologiska skador kommer hit, ofta utdömda och tillsynes hjälplösa. Efter någon vecka brukare hoppet komma tillbaka i deras ögon, när vi hjälpt dem att börja uppleva framtidens möjligheter.
Att vara företagsam handlar inte bara om att skapa arbete, utan även om att göra livet meningsfullt och värdigt för alla i det företag vi driver.
Kombinationen av att vara regionens näst mest expansiva företagare, enligt Dagens Industri och att vi faktiskt gör något som ingen annan tycks klara, kanske är några förklaringar till att jag blivit nominerad till denna utmärkelse. Det är jag tacksam för. Det känns redan som ett pris.

Juryns motiveringRösta
Eszter skapar möjligheter och gör skillnad för människor att få ökad livskvalitet och hon utmanar till att lära sig saker som ofta missas inom traditionell habilitering. Hon är målmedveten och ser möjligheterna i varje individ.

 

Publicerad 1 kommentar

GRATTIS Kronbergs län, Nu får även ni rätt till KP

Ett stort glädjeämne denna vecka är att Kronobergs Län äntligen valt att upphandla Konduktiv Pedagogik. Det betyder att behovet bedömts vara större än cirka 10 behandlingsperioder om året. Tidigare har detta landsting skickat ett fåtal patienter på remiss. Det kan alla landsting göra, men bara för ett fåtal patienter om fler ska få tillgång till behandlingen måste den upphandlas.

Kronobergs agerande är ett föredöme. Att lyssna på patienters önskemål, gå de som vet vad de vill till mötes, utvärdera och sedan erbjuda det nya generellt till patientgruppen. Detta sätt att förnya sig och anpassa sig efter nya möjligheter, behov och efterfrågan speglar ett föredömligt förvaltningssätt. Man skulle önska att vård, skola och sociala omsorg förvaltades på samma lyhörda sätt i hela Sverige.

En god förvaltnings huvuduppgift är att erbjuda den skola, behandling och sociala omsorg som behövs och efterfrågas. Tyvärr tycks de flesta förvaltningar i Sverige helt styras av fasta budgetregregler, där målet att pengarna ska räcka till, är helt överordnat det uppdrag som de egentligen är anställda för att utföras. Att själva uppdraget, att serva medborgarna, är underordnat budgetmålet, är förödande för kvalité, utveckling och förnyelse av all offentlig verksamhet.

Det finns mängder av konkreta exemplen på detta på Mullback Bloggar. Låt mig ta ett nytt exempel:

Paret Gun Lindoff och Per Gunnarsson har tillsammans 2 söner. Båda båda pojkarna har drabbats av en genetisk skada som orsakar både motoriska problem och även nouropsykiatriska i form av autism. Föräldrarna är högutbildade och stödjer dessa 2 pojkar på ett unikt sätt, utan att vara överbeskyddande eller ha orealistiska mål. De har helt enkelt läget under kontroll och har för länge sedan lämnat ångesten och sorgen över familjetragedin.

Pojkarna heter Malte och Max. Malte är 9 år och Max 7 år. När Malte började skolan för 2 år sedan, blev han sämre under första terminen, tröttare och fick svårare att röra sig. Han hängde inte heller med i undervisningen och fick svårt att äta och blev också dålig i magen med föjdproblem att sköta sin avföring.

För att hjälpa Malte finns många upparbetade rutiner i vårt Svenska skyddsnät.

  1. Skolan: skolans åtgärd blev att sätta Malte i en autismklass med mycket enskild undervisning. Han fick även en assistent i skolan
  2. Vården 1: Inom habilitering är vanligt att barn med stora rörelsehinder både har svårt att äta och sköta magen. Det finns rutin på habiliteringen för att lösa detta alltifrån medicin till kirurgiska insatser i form av knapp på magen för att ta in näringen den vägen och stomilösningar. I Maltes fall bedömde habiliteringen att det räckte med kostråd, näringstillskott och laxermedel.
  3. Vården 2: För att ett rörelsehinder inte ska vara ett problem i inlärningen i skolan, finns inom habiliteringen många hjälpmedelslösningar. Tanken är att barnets ska få hjälp att sitta still för att få kraft att koncentrera sig på sitt intelektDessutom provades en ny stol ut, där Malte fick lättare att sitta stilla, då hans ofrivilliga rörelser minskades genom att armar och ben spändes fast

Denna familj har cirka 75 olika vårdkontakter per barn. Det blir alltså nästan 150 olika myndighetspersoner som denna familj måste hålla kontakt med, för att vård, social omsorg och skola, ska fungera för deras barn.

För att hjälpa föräldrarna, så att alla dessa olika inatser samordnas, finns en form av lots, som kallas Wästbus. Det är ett samarbete mellan kommuner och landsting.

 

Senast förra veckan var jag med Gun Lindoff och Per Gunnarsson på ett samordninngsmöte mellan olika kommunala och landstingskommuala insatser. Många helt avgörande frågor för pojkarna avhandlades.

 

Publicerad Lämna en kommentar

Vuxna behöver KP

Här är filmen om Annika Nelander och hennes kampför Konduktiv Pedagogik i Skåne.

Filmen gjordes 2012. Två år senare 2014 upphandlade Skåne KP. Återigen visar det sig hur viktigt det är att göra sin röst hörd och tala omsina behov för de som förvaltar våra gemensamt inbetalda skattepengar; våra förtroendevalda politiker.

Publicerad Lämna en kommentar

Debatt i Aftonbladet: Ge mig chansen att leva som er andra

NatalieJag tycker Natalies debattartikel var nyansrik, inspirerande och framåtblickande. Allt kan bli bättre om vi ser framåt och själva förstår och vågar uttrycka det som måste göras. Heja Natalie Chanise Eriksson. Fler som du behövs och viktigt att vi alla sluter upp och stöttar varandra. Se på hbtq-rörelsen. En hel regnbåge av viljor och behov. Men alla stöttar varandra och det gör denna mångfacetterade grupp så stark. Att stötta varandra och se alla framtida möjligheter. fär har handikapprörelsen och även vi fuktionshindrade mycket att lära.

LÄS Natalie Chanise Eriksson, 18 år, student och bloggare

LÄNK
article20788960.ab

Publicerad 1 kommentar

Rädda efter nödlandning – Dramatisk hemresa från besök på KP-center i USA

Lars & Anette Mullback räddade efter nödlandning - foto Eszter Horváth Tóthné
Lars & Anette Mullback räddade efter nödlandning – foto Eszter Horváth Tóthné

Lars & Anette Mullback och Eszter Tóthné Horváth blev räddade på lördagseftermiddagen efter en lyckad men dramatisk nödlandning på Chicagos internationella flygplats O´Hare efter en resa med United Airlines flygnummer 3645 från Grand Rapids Michigan

Sällskapet hade varit på besök på universitetet Aquinas Collage i Michigan, USA för att se på deras conductor-utbildning.

När planet de färdades i skulle mellanlanda, gick inte det främre landningsstället att fälla ut. Planet fick gör en låg inflygning över flygledartornen för att kontrollera från marken om hjulet verkligen fastnat eller om det bara var falskt alarm. Tyvärr var det ett större tekniskt fel, så en nödlandning krävdes.

-Det var dramatiskt, säger Eszter Horváth Tótné som var med på planet.

Såhär berättar Lars Mullback:

Vi fick cirkulera över Chicago i 30 minuter för att tömma tankarna på bensin, innan nödlandningen började. Vi fick noggranna instruktioner hur vi skulle sitta, andas och agera av flygvärdinnor och pilot. Deras kraftfulla och direkta uppmaningar gjorde att man verkligen förstod att detta inte var någon rutinlandning utan en riktig krissituation. Det är många tankar som hinner rinna genom huvudet, men alla i planet höll sig lugna och satt på sina platser med bältena hårt fastspända och i position med armarna över sätet framför, för att skydda sig inför den kolliton mot marken som var oundviklig utan framhjul.

Strax innan inflygningen uppmanade eller rättare sagt krävde flygvärdinnorna att vi skulle be till Gud. Genom hela landning skrek flygvärdinnorna och några passagerare ”Praise, praise, praise” ”Prisa Gud, prisa, prisa”. Skrikande blev så intensivt att det delvis tog uppmärksamhet från både rädsla och oro.

Landningen. De två bakre landningsställen var utfällda och piloten landade som vanligt på dem. Skickligt lyckades han balansera på bakhjulen och bromsa samtidigt, för att få ner farten så mycket som möjligt innan nosen skulle slå i marken utan framhjul.

Det var då, när vi balanserade på 2 hjul över landningsbanan i över 200 km/h, som vi höll i oss som hårdast, för att skydda oss själva så mycket som möjligt mot den kommande och oundvikliga kollisionen.

Och den kom, stöten mellan planets nos och den hårda landningsbana, men inte studsande och våldsamt som befarat, utan bara som en stöt, inte mycket hårdare än en vanlig landning. Piloten hade lyckats parera islaget mästerligt. Men när nu flygflanskroppen tryckes mot startbanans asfalt, blev det ett stort motstånd och en mycket kraftig inbromsning. Plåten mot asfalt, friktion gav gnistor, sprutande gnistor. Brann det? Skulle det ta eld?

Vi stod stilla. Plötsligt var allt stilla och knäpp tyst. Alla skrikande böner var över. Hade de hjälpt?

Plötsligt rörde sig någon. Då börjande det intensiva igen. ”Sitt still, sitt still, sitt still” skrek flygvärdinnorna och utanför fönstrets såg vi att brandmännen redan var på plats. Några ögonblick senare meddelade piloten att ingenting hade tagit eld.

Vi kunde lämna planet utom fara i lugn och ro, genom den främre utgången och till och med fick vi ta med våra saker om vi ville.

-Den enda svårighet som återstod var trappa ut, som låg på tvären eftersom flygplanet var så nära marken, när det låg på mage utan framhjul, men ett stort gäng brandmän hjälpte oss ut.

-Chocken kom efteråt. en del grät, skrattade eller skakade. Men alla var oerhört lättade. Alla de 40 personerna på planet hade klarat sig oskadda. Vi överlevde och hann till och med till nästa flyg, SAS-planet från Chicago till Stockholm.

På följande länkar kan ni se hur amerikansk media rapporterade om nödlandningen. (länkarna gäller så länge respektive nyhetskanal har dem aktiva)

TV

http://www.wzzm13.com/story/news/2015/03/14/united-airlines-flight-from-grand-rapids-makes-emergency-landing-in-chicago/24774407/

http://woodtv.com/2015/03/14/flight-from-gr-makes-emergency-landing-in-chicago/

http://www.nbcchicago.com/news/local/Plane-Lands-Safely-at-OHare-With-No-Nose-Gear-296330821.html

United Airlines regional jet lands at O’Hare with no nose gear

http://abcnews.go.com/topics/news/emergency-landing.htm

OCH NÅGRA TIDNINGAR

http://abc7chicago.com/travel/plane-lands-safely-without-landing-gear-at-ohare/558293/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2995254/Pictured-United-Airlines-regional-jet-forced-land-NO-wheels-experiencing-mechanical-problem-just-hours-airline-s-planes-suffered-blown-tire-off.html

http://www.chicagotribune.com/news/local/breaking/chi-flight-lands-safely-at-ohare-after-reporting-mechanical-problems-20150314-story.html


Gillar du detta inlägget?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Publicerad Lämna en kommentar

Kap 33: Min sjukgymnastik saknade mål och metod

2010-10-07 23.28.27JO, DU KAN – BLOGGEN, bygger på en bok som skrevs 1996 och som snabbt såldes slut på förlaget. Genom att följa den får du en bakgrund och förståelse för det arbete som fortfarande pågår, för att ge alla neurologiskt skadade, som vill, tillgång till konduktiv pedagogik. Tidigare kapitel  hittar du genom att klicka på kategorin ”Jo, du kan – bloggen” i menyn till vänster.

I DAG KAP 33:

Att mina sjukgymnaster gjorde sitt bästa och hade fått den bästa och rätta kunskapen hade varit min fullkomliga övertygelse fram till den dagen, när jag såg de mörka molnen över Budapest, den dagen när jag äntligen lärt mig ta mina steg på det nya sättet. Den dagen förvandlades detta ljusa minne. Mitt sätt att gå var inte obotligt. Mina änglar hade tydligen inte haft tillräcklig kunskap. Det hade tydligen fått fel utbildning. Uppe vid Budapest slott insåg jag att jag var lurad. Jag kunde det omöjliga bara jag fick lära mig, det på rätt sätt. Jag kunde gå på raka ben. Jag kände redan hur påfrestningarna minskade i knä och höft. Äntligen kunde jag.

Gråten avtog långsamt, så jag kunde vända mig mot familjen igen. Maria hade ätit upp sin pannkaka. Nu blåste hon såpbubblor.

Förra gången jag såg Maria blåsa såpbubblor var för en vecka sedan. Då satt pappa Roger intill henne och höll burken med såpa. Han fick också hjälpa Maria att hålla ringen, så hon blåste åt rätt håll.

Nu satt hon ensam på bänken med burken med såpa i ena handen och ringen att blåsa bubblor med i andra handen. Denna gång var Maria mycket noga med att placera ringen framför munnen innan hon blåste. Det kom en massa bubblor varje gång och inte spillde hon ut något heller.

Roger kom fram till mig.

-De har övat det där på institutet.

-Jag ser det, sa jag.

Vilka framgångar Maria och jag gjorde genom träning. Jag tänkte på den tre månader gamla babysen i Sverige, som inte fick behandling.

Roger tog Maria under armarna och lyfte upp henne på raka armar, så hon hissnade och skrattade. Han höll henne på raka armar över huvudet. Det fick mig att tänka på min vänstra axel. Tänk om jag kunde lyfta min vänstra hand över huvudet, då skulle jag inte bara kunna skaka förståelse i min älskade. Då skulle allt ha varit möjligt redan som liten. Tänk om det inte var min skada som hindrade mig från att lyfta vänster hand över huvudet, utan orsaken var att jag använt fel träningsmetod?

Eszter visste säkert om det var möjligt för mig att lära mig lyfta vänster arm över huvudet, men jag vågade inte fråga henne. Jag orkade inte veta. Det skulle innebära att jag i princip skulle kunna göra allt. Jag skulle inte vara handikappad längre. Om sanningen verkligen såg ut så, skulle min CP-skada i fortsättningen bara synas som en skugga i mitt rörelsemönster. Men att bära den sanningen redan nu orkade jag inte. Det var tillräckligt svårt att omfatta den lilla förvandlingen, att efter ett helt liv blivit lärd att det inte gick att göra något åt min gång och nu plötsligt gå som en man.

Eszter var som en schackspelare. Hon gjorde sina små övningar med mig som schackdrag och likt en mästare kunde hon se vinsten oändligt långt borta i framtiden.

Mina svenska änglars sjukgymnastik hade både saknat mål och metod. Saknar man utbildning på CP-skada, så kan man inte bli någon mästare på sitt yrkesområde. I Sverige är en sjukgymnast en sjukgymnast. Eszter har specialstuderat CP-skadd i fyra år för experter på CP-skadade, innan hon började arbeta.

Om man inte får lära sig reglerna kan man inte spela schack, men tärning kan alla kasta.

FORTSÄTTNING NÄSTA VECKA


FOTO ANETTE MULLBACK

Gillar du detta inlägget?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan 

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Publicerad Lämna en kommentar

Ny skandal på gång i Stockholm – Läs Julia Renströms debattartikel

Julia Renström
Julia Renström

En intensiv och kraftfull protestvåg utlöstes hösten 2012, när  Stockholms läns landsting beslutade att inte längre erbjuda Konduktiv Pedagogik (KP) till barn med CP-skador. Denna långa kampanj slutade med barnens seger och i oktober 2014 firade RBU-Stockholm och Move & Walk att KP finns kvar i huvudstadsregionen.

Flera av de barn som själva var med och demonstrerade 2012 står nu åter utan konduktiv pedagogik. Varför? De har blivit för gamla. I Stockholm får bara barn träna till de är 19 år. Som vuxen neurologiskt funktionshindrad får man ingen träning alls. Det är skandal tycker Julia Renström, en av de protesterande barnen som nu blivit vuxen och därmed har förlorat all den träning som är så viktig för att hon ska kunna vara aktiv i vardagen.

I dag kommer nya numret av Rörelse ut, RBUs tidning. Där skriver Julia en upprörd debattartikel. Läs debattartikeln under bilden.

Debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATT ARTIKEL

Text julia Renström

Konduktiv Pedagogik för alla-oavsett ålder

Idag får en vuxen enligt uppgift betala 26800 kr för en fyraveckorsperiod hos Move&Walk. Det är för många människor en orimlig summa. En förändring krävs snarast! Man ska inte känna att ens möjlighet till utveckling begränsas av ekonomiska skäl!

Konduktiv Pedagogik är en metod som hjälper neurologiskt skadade personer till ett självständigare liv. Idag har barn och ungdomar från 0-19 år möjlighet att träna på samhällets bekostnad vilket innebär att Stockholms läns landsting står för kostnaderna. Sedan blir det väldigt dyrt. Vuxna får enligt uppgift betala 26800 kr för en fyraveckorsperiod. Träningen är mycket effektiv och nödvändig för att uppnå maximal självständighet. Jag har till exempel lärt mig att förflytta mig mycket bättre genom metoden. Många, framförallt funktionshindrade med låga inkomster, har inte råd att betala en så skyhög summa som 26800 kr. Behovet av träning kvarstår även som vuxen. Jag har därför startat en Facebook-grupp och en petition, båda med namnet ”Vuxnas rätt till Konduktiv Pedagogik.” Syftet med petitionen är att i ett senare skede visa upp den och på så sett kunna påverka politikerna till att bekosta träning till vuxna eller i vart fall att den ingår i högkostnadsskyddet. Om du vill skriva under så hittar du petitionen på skrivunder.com. Skriv petitionens namn i sökrutan och skriv sedan under.


 

Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)