Publicerad Lämna en kommentar

Såg ni Amanda på Rapport ikväll? Stöd uppropet!

Såg ni Amanda på Rapport ikväll. Men det är inte bara försäkringskassan som sviker henne. Det gör alla politiker i Västra Götaland också. De har tagit bort den träning hon haft i hela livet. Den träning som Amanda visad i kvällens rapport fick hon betala själv.

Amanda och 150 andra svårt funktionshindrade har skrivit på ett upprop i protest mot att Västra Götaland dragit in deras träning. Skriv på uppropet du också och kräv att regionspolitikerna lyssnar på de som inte kan röra sig utan denna behandling.

Länk till upprop

Här nedan kan ni se ett längre reportage, där Amanda medverkar. Detta reportage ger en förståelse för att dessa svårt neurologiskt skadade personer har mycket stort behov av stöd för att kunna röra sig. Reportaget visar också hur viktiga rörelser är för dessa personers utveckling på många andra områden.

I november 2016 gick VGR-regionens träningsavtal ut. Tjänstemännen vägrar att gör en ny upphandling, trots att det togs politiskt beslut om det redan 2015. Politikerna tycks låta tjänstemännen göra hur de vill i VGR.

LÄS MER 

BAKGRUND VGR

2013 lämnade RBU-Göteborg med omnejd, RBU-Skaraborg, RBU-Älvsborg och NHR-Göteborg genensamt in en skrivelse till handikapp förvaltningen, för att understryka neurologiskt skadades behov av tillgång till Konduktiv Pedagogik.

VG-Regionen har helt struntat i Handikapprörelsens gemensamma röst.

Konduktiv Pedagogik FINNS INTE LÄNGRE i VG-regionen för vuxna.

Fram till 2015 fanns ett öppenvårdsavtal i VGR som gav vuxna möjlighet till KP.. Cirka 30 patienter om året har valt denna behandling. Detta avtal vägrade förvalningen förnya 2015, trots HSN-Göteborgs protokollförda uppmaning till förvaltningen.

Istället hänvisade förvaltningen denna patientgrupp till ett slutenvårdsavtal gällande traditionell habilitering. Förvaltningen lurade poliikerna i HSN-Göteborg att KP ingick i detta avtal med Bräcke, trots att Bräcke själva menade att det INTE gjorde det.

För att inte stöda sig med regionens beställarenhet, har Bräcke ändå tagit emot ett fåtal KP-tränande under 2016, trots att det egentligen är avtalsbrott.

När det fanns ett KP-avtal för vuxna tränade cirka 30 patienter per år. Nu hardet sjunkit till 3 per år. Kanske gör det att förvaltningen klarar sina besparingsmål. Men det är förödande för den grupp, ofta mycket svårt skadade patienter, som förlorat KP och som inte har något fungerande alternativ.

Nytt avtal i november

Det externa rehabiliteringsavtalet hette nr 3272012-001. Förvaltningen har föreslagit politikerna i HSN-Göteborg att göra ett nytt avtal liknande detta. Alltså ett slutenvårdsavtal med remisskrav.Det skulle skett i november 2016. Men någon ny upphandling är inte ens påbörjad.

Inga andra KP-avtal landet är slutenvårdsavtal, även VGRs avtal ända sedan 1990-talet har varit öppenvårdsavtal. Vad är syftet? Är det att kringgå patientllagen, så man slipper rikavtalskopplingen? I så fall är det anmärkningsvärt. Eller är syftet att begränsa antalet möjliga anbudsgivare? Det vore också ett uppseendeväckande argument

 

Publicerad Lämna en kommentar

Varför vuxna rörelsehindrade behöver träna, läsa deras egna kommentarer

öppet brevSkriv under. stöd alla rätt att röra sig.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
Johan Lindh, Lidköping
Vår dotter behöver möjlighet till KP även nu när hon fyllt 20, KP har hjälpt otroligt mycket och det måste finnas möjlighet för henne att fortsätta utvecklas med den träningen.
Anonym, Vårgårda
Jag har en lillasyster som jag sett mår så mycket bättre under dem veckorna hon är och tränar. Det stärker inte bara deras kroppar utan dem blir peppade på och får ett högre självförtroende och självkänsla.
Anneli Bergsviker, Karlsborg
Jag har arbetat inom den konduktvia pedagogiken och sett hur viktig och ibland riktigt livsomvandlande denna träning är för personer med cpskada/neurologisk skada. Jag har nu en kroppsskada och får utan vidare tillgång till 3 månaders sjukgymnastik. Det är enkelt för mig. Jag har en övergående skada. Med en neurologisk skada måste man ha regelbunden hjälp för att kunna skydda sin kropp, må bättre i vardagen, slippa värk felställningar och sämre livsförhållanden samt kunna öka sin livskvalitet.
Rita Tóth, Göteborg
Jag skriver under för att jag VET att CP-skadan inte försvinner pga. att man plötsligt blivit vuxen. Den skadan finns kvar hela livet! Konduktiv Pedagogik hjälper CP-skadade att lära sig olika funktioner för ett mer självständigt och njutbart liv. Låt även vuxna ta del av detta!
Anonym Örebro-bekant till vuxen tränande från Göteborg
Jag tycker det är för djävligt rent ut sagt! Jag känner Amanda o vet hur hon o hennes familj kämpar o gör allt för att hon ska få bra o mycket träning som hon behöver o ett bra o rikt liv, o de gör ett fantastiskt jobb!! Meen det är inte rätt!!! De får bekosta mycket själva! Alla har inte den möjligheten heller!
Publicerad Lämna en kommentar

Över 100 underskrifter första dygnet!

Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon för politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom.
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon få politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom. Skriv under.

Över 100 underskrifter första dygnet! Stöd vuxnas rätt till träning.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
”De senaste 20 åren har jag arbetat med att minska funktionshinder och Konduktiv Pedagogik är den bästa formen av rehabilitering/träning för att öka livskvaliteten hos drabbade. Politikerna i VG-regionen skadar med sitt beslut de personer jag försöker hjälpa. KP borde vara en rättighet för personer med rörelsehinder, att inte tillgodose detta behov drabbar samhället i stort och försvårar för dessa medborgare att leva ett värdigt liv” / Fredrik Lundqvist
”Jag är personlig assistent till en vuxen brukare som är i stort behov av konduktiv pedagogik, hon har gjort stora framsteg via KP, när hon tränat andra intensiv träning har hon inte utvecklats” /Farzana Naim
”Jag är i stort behov av KP, min kropp utvecklas enormt mycket tack vare kp tillskillnad från vanlig intensiv träning där ja inte utvecklas något. Vanlig intensiv träning har inte den kunskap som jag behöver.” / Z
Publicerad 15 kommentarer

Skriv under – vuxna plötsligt utan träning

Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala att själv.
Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala allt själv.

Vuxna CP-skapade har fått nog. Skriv under deras namninsamling. Det kan rädda deras träning.

Under rubriken: ”Upprop mot förlorad vård, KP-träning”, skriver de:

Utan Konduktiv Pedagogik går våra kroppar ska gå sönder.

Vi kräver att Västra Götaland-Regionen åter igen upphandlar Konduktiv Pedagogik även för neurologiskt skadade över 19 år och att denna rätt ska gälla i HELA Sverige, som det redan gör för barn.

Minst 4 veckor Konduktiv Pedagogik per år

Öppenvård via egenremiss

En enad handikapprörelse har krävt Konduktiv Pedagogik för vuxna sedan 2013.VGR, i brev till politikerna. Istället för att stödja målgruppen, har tjänstemännnen i Västra Götaland tagit bort Konduktiv Pedagogik för vuxna, TROTS att politikernas beslut om fortsatt avtal. Denna behandling har vi alltid fått förut och vi behöver verkligen den för att orka arbeta och leva med våra rörelsehinder. Nu står vi helt utan behandling.

Vi som startat uppropet är
Julia Renström, Edde Piper, Maria Andersson, Lars Mullback, Annika Nelander och Monica Sögaard

Skriv under genom att skicka LÄNK TILL UPPROPET: www.skrivunder.com/kpivgr

Mullback Bloggar kommer följa hur detta går.

Bakgrund LÄS MER

Publicerad Lämna en kommentar

CP-skadade vuxna i VGR ropar på hjälp – svikna igen

Konduktiv Pedagogik har varit en möjlighet för neurologiskt skadade i 20 år i Västra Götaland. Plötsligt finns inte längre denna träning. Nu kommer effekterna.

Anonyma Anette skriver i en kommentar på denna blogg, att hon inte orkar arbeta längre, för regionen har dragit in hennes träning.

Här är en sammanfattning av hennes inlägg:

”Har en CP-skada i grund och botten. Skadan i sig göra att det inte blir lättare med åren utan tvärtom. Tyvärr har jag ingen chans att få Konduktiv Pedagogik, hjälpen via Västra Götaland finns inte längre. Träningen hjälper verkligen. Har tidigare kunnat jobba heltid men nu när ni sparkar undan de svaga benen jag redan har så orkar jag knappt det.

Tidigare när jag var yngre så var det inga problem att få komma på träning och bara för att man blir äldre så är det som ni tror att problemet bara försvinner, eller? Tyvärr måste jag upplysa er att så är inte fallet utan det är tvärtom, behovet ökar.

Tycker det är dags att politikerna snart får upp ögonen för hur vi alla med någon form av funktionshinder/handikapp få hålla på och kämpa hela tiden för att få något som egentligen ska vara en självklarhet för att kunna klara av det dagliga livet på bästa sätt. //Anette ”

VETA MER

BAKGRUND

2013 lämnade RBU-Göteborg med omnejd, RBU-Skaraborg, RBU-Älvsborg och NHR-Göteborg genensamt in en skrivelse till handikapp förvaltningen, för att understryka neurologiskt skadades behov av tillgång till Konduktiv Pedagogik.

 

VG-Regionen har helt struntat i Handikapprörelsens gemensamma röst.

 

Konduktiv Pedagogik FINNS INTE LÄNGRE i VG-regionen för vuxna.

Kort historik.

 1. Konduktiv Pedagogik (KP) är ett komplement till habiliteringen för en liten grupp neurologiskt funktionshindrade, ofta mycket svårt skadade, som i övrigt har liten tillgång till adekvat behandling.
 2. VGR har erbjudit KP via avtal under förvaltningen Habilitering och hälsa sedan 1990-talet.
 3. Sedan 2010 administreras KP-avtalet av rehabiliteringsekretariatet och upphandlingen beslutas av HSN 5 (Göteborg).
 4. Under tiden Habilitering och hälsa förvaltade KP-avtalet hade vare sig målgrupp eller leverantörer några klagomål.
 5. Sedan HSN Göteborg tog över, är vare sig målgrupp eller leverantörer nöjda.
 6. Det saknas kunskap och uppenbarligen intresse inom HSN Göteborg, att sätta sig in i målgruppens behov och problem.

Vi vet att Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN-Göteborg) sedan omorganisationen har hand om rehabiliteringsupphandlingar. Men i alla övriga landsting är det regionråden som personligen ser till att Konduktiv Pedagogik (KP) finns som valbart alternativ för neurologiskt skadade. Det senaste exemplet är att att Anna Starbink (L) och Dag Larsson (S) i Stockholm, SLL, som tillsammans sett till att även vuxna har tillgång till KP.

Anledningen till att Regionråden måste driva en sådan här liten fråga, är att förvaltningen kör över lekmannapolitiker. Också i SLL vägrade först förvaltningen att upphandla KP för vuxna trots politikernas och målgruppens starka efterfrågan.

Anna och Dag satte ner foten sommaren 2016 och nu har förvaltningen tagit fram ett förfrågningsunderlag, som kommer beslutas 2017.

 

Nya Patientlagen

SLLs avtal är ett öppenvårdsavtal, vilket skulle betyda att boende i VGR borde kunna få KP i Stockholm genom riksavtalet, men ska vi verkligen behöva åka till Stockholm, för denna behandling, som VGR erbjudit oss under 20 år, men som nu plötsligt dragits in?

Fram till 2015 fanns ett öppenvårdsavtal i VGR som gav vuxna möjlighet till KP. Cirka 30 patienter om året har valt denna behandling. Detta avtal vägrade förvaltningen förnya 2015, trots HSN-Göteborgs protokollförda uppmaning till förvaltningen.

Istället hänvisade förvaltningen denna patientgrupp till ett slutenvårdsavtal gällande traditionell habilitering. Förvaltningen lurade polikerna i HSN-Göteborg att KP ingick i detta avtal med Bräcke, trots att Bräcke själva menade att det INTE gjorde det.

För att inte stöta sig med regionens beställarenhet, har Bräcke ändå tagit emot ett fåtal KP-tränande under 2016, trots att det egentligen är avtalsbrott.

När det fanns ett KP-avtal för vuxna tränade cirka 30 patienter per år. Nu har det sjunkit till 3 per år. Kanske gör det att förvaltningen klarar sina besparingsmål. Men det är förödande för den grupp, ofta mycket svårt skadade patienter, som förlorat KP och som inte har något fungerande alternativ.

 

Inget avtal sedan november 2016

Det externa rehabiliteringsavtalet som förvaltning felaktigt hänvisat till, heter nr 3272012-001 och gick ut november 2016. Förvaltningen har föreslagit HSN-Göteborg att göra ett nytt avtal liknande detta. Alltså ett slutenvårdsavtal med remisskrav. Det skulle skett i god tid före november 2016. Men någon ny upphandling är inte ens påbörjad. Just nu finns alltså inget avtal alls

 

Inga andra KP-avtal landet är slutenvårdsavtal, även VGRs avtal ända sedan 1990-talet har varit öppenvårdsavtal. Vad är syftet med att ändra till slutenvårdsavtal? Är det för att kringgå patientlagen, så man slipper riksavtalskopplingen? I så fall är det anmärkningsvärt. Eller är syftet att begränsa antalet möjliga anbudsgivare? Det vore också ett uppseendeväckande argument.

 

I detta kommande rehab-avtal kommer inte KP specificeras, utan det blir upp till leverantören att avgöra behandlingskoncept. Också detta är mycket anmärkningsvärd i jämförelse men övriga Sverige. I alla andra landsting är man mycket noga med att ange att den KP som upphandlas ska planeras och utföras av personal högskoleutbildade i KP. De vanliga rehab-teamen har nämligen ingen utbildning alls i KP.

Publicerad 2 kommentarer

Film: Lars Mullback are Honorary Conductor

SE THE FILM

Lars Mullback appointed Honorary Conductor at a grand gala in Budapest December 2016.

Pressrelease

600 invited from all over the world attended the ceremony, when Lars Mullback were honored with the academic title: Honorary Conductor at the University College, the Peto Institute in Budapest, Hungary.

    Mullback received the nomination for his films and books about conductive education, which has increased the understanding for the needs of the neurologically injured and improved health care for this group in Sweden and worldwide.

On Sunday evening December 11, 2016 was Lars Mullback awarded the academic honorary distinction: Honorary Conductor. The ceremony was a part of the Ninth World Congress on Conductive Education.

– I am very happy, says Lars Mullback. I have previously received quite a number of cultural prizes for my work, but this is the first time, in my 20 years of involvement in these issues, my work were highlighted academically. It feels really great and important.

Lars with his wife Anette
Lars with his wife Anette

Among others prizes you have previously received the Intelligence Price (from the must respected media group in Sweden, Bonniers) and one of the films were rewarded as the best European documentary at the Berlin Film Festival. Why is this better?

– People with neurological damage is often very severely disabled and usually strapped, stuck in their wheelchairs, just to make it easier for the community and families to care for them. In my films and books, I try to show these severely injured children and adults as people, human beings, in need of movements and experiences, like all other people.

– My cultural awards shows, continues Lars Mullback, that I succeeded in highlighting the humanity of these very seriously injured people. But an academic award confirms that also the scientific world are beginning to realize the human needs of these people. It is the science that controls what care we will get. Therefore, I hope this academic attention, will lead to developments in health care, education and social service. We need not only care or treatment, but also support to be able to experience life and grow into individuals.

bild-pa%cc%8a-bildWhy do you say, you?

– Well, I myself have a grave neurological cerebral palsy and is the first disabled to receive this honorary title, but it’s probably not because of my injury I got the title. I have dual academic bachelor degree, has been editor author for two books for the EU Commission on the subject and I have owned and operated an institution for neurological injury, with 24 hour care and service.

– It’s so easy when you have a severe disability, concludes Lars Mullback, that you only are reduced to the injury, seemed as the idiot, the moron, in the twitching and warped body. But I am a human too, with knowledge, insights and needs for the experiences of success and failure. I want to show this in all my work and I hope that this academic Honorary Title, leads the science to sees us with neurological problems as people with life-long injuries. We need help and special education to learn to live with these injures. We are not sick to be cured, wherefore treatment and care are not enough.

Publicerad 2 kommentarer

Lars Mullback utnämnd till HedersConductor

bild-pa%cc%8a-bild600 personer från hela världen deltog i ceremonin, då Lars Mullback förärades med den akademiska hedertiteln: HedersConductor vid Högskolan, Petö-Institutet, i Budapest, Ungern.

   Mullback fick utnämningen för sina filmer och böcker om Konduktiv Pedagogik, som ökat förståelsen för neurologiskt skadades behov och förbättrat vård och omsorg för denna grupp i Sverige och i övriga världen.

Det var i söndags kväll den 11 december 2016 som Lars Mullback tilldelades den akademiska hedersutmärkelsen: HederConductor. Ceremonin var en del av den nionde världskongressen för Konduktiv Pedagogik.

-Jag är mycket glad, säger Lars Mullback. Jag har tidigare fått ganska många kulturpriser för mitt arbete, men detta är första gången mitt 20 åriga engagemang i dessa frågor uppmärksammas akademiskt. Det känns extra stort och viktigt.

Du har tidigare fått bland annat Bonniers Intelligenspris och en av filmerna är utnämnd till Europas bästa dokumentär vid filmfestivalen i Berlin. Varför känns detta större?

-Neurologiskt skadade är ofta mycket gravt funktionshindrade och spänns oftast bara fast i sina rullstolar, för att det ska bli lättare för samhället och anhöriga att ta hand om dem. I mina filmer och böcker försöker jag visa dessa svårt skadade barn och vuxna som människor, med behov av rörelser och upplevelser, precis som alla andra människor.

-Kulturpriserna visar, fortsätter Mullback, att jag lyckats lyfta fram det mänskliga i dessa mycket svårt skadade individer. En akademisk utmärkelse bekräftar att också den vetenskapliga världen börjar inse de mänskliga behoven hos dessa skadade personer. Det är ju vetenskapen som styr vilken vård vi ska får. Därför hoppas jag denna akademisk uppmärksamhet, ska leda till att vården och omsorgen utvecklas. Vi behöver inte bara vård, utan även stöd för att uppleva livet och växa till individer.

Lars with his wife Anette
Lars with his wife Anette

Du säger vi?

-Ja, jag har själv en grav neurologisk CP-skada och är den första funktionshindrade som fått denna Hederstitel, men det är nog inte på grund av min skada jag fått titeln. Jag har dubbla akademisk fil kand examen, har skrivit två böcker åt EU-komissionen i ämnet samt ägt och drivit ett eget behandlingsinstitut för neurologiskt skadade.

-Det är så lätt när man är gravt funktionshindrad, avslutar Lars Mullback, att man bara reduceras till sin skada, ses som idioten i den ryckande och förvridna kroppen. Men jag är människa också, med kunskaper, insikter och behov av upplevelser av att lyckas och misslyckas. Det vill jag visa i allt mitt arbete och jag hoppas att denna akademiska Hederstitel leder till, att vetenskapen ser oss neurologisk skadade som människor med en livslång skada, som vi behöver hjälpa att lära oss leva med. Vi är inte sjuka som bara ska vårdas och omhändertas.

Publicerad 1 kommentar

Särskola i Malmö BÄST enligt Skolinspektionen

Friskolan Move & Walk fick exceptionellt höga resultat i Skolinspektionens ”Skolenkäten”. Skolan i Malmö fick högsta möjliga poäng – 10,0 – på punkten ”Elevens utveckling”. – Det är ett kvitto på att eleverna får ett lättare liv, säger Jenny Haagman på Move & Walk.

Källa: Friskolornas riksförbund – Friskolan Move & Walk – grundsärskolan som får bäst resultat

Publicerad Lämna en kommentar

Lyssna här: Tänk om alla visste vilka möjligheter som finns

Inspirerande intervju av Anna Bystedt med Anette och Lars Mullback. LYSSNA HÄR:

Info från intervjun:

Familjen Mullback. Anette, Lars och Gintare

Move & Walks särskolor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg och du som har barn i särskola har rätt att själv välja var du vill att ditt barn ska gå.

Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
 NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger.

Hitta till Move & Walks hemsida: www.movewalk.se

 

Inspirationskvällar i maj 2016 på Move & Walk i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

 • Malmö, torsdag 19 maj, 2016, tid: 17.30 – ca 20.30, plats: Move & Walk Skola, Stadiongatan 25, Malmö, 040-617 40 20
  Anmäl dig här.
 • Göteborg, tisdag 24 maj, 2016, tid: 17.30 – ca 20.30, plats: Move & Walk Skola, Lillhagsparken 8, Hisings Backa, 031-55 84 20
  Anmäl dig här.
Gratis, alla välkomna.

Öppet brev från Lars Mullback

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år. Det är:

 • ett positivt sätt att se på funktionshindrades möjligheter,
 • ett sätt att träna för dem vi tidigare trott inte kunde utveckla sin rörelseförmåga och
 • en pedagogik, specialanpassad, för att underlätta för både rörelsehindrade och utvecklingsstörda att klara skolan och utvecklas på alla plan
Lars Mullback med dotter Gintare

Jag för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn, som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde jag mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna detta brev vidare till dem, eller informera om att Konduktiv Pedagogik är en rättighet för denna grupp genom att välja Move & Walk-särskola.

Hoppas vi ses på någon av inspirationskvällarna. Min fru och jag ska medverka i Göteborg. I Malmö är Maria Flannigan huvudinspiratör,  Ni kan se en fantastisk film om hennes son Joakim här.
Ni kommer träffa även träffa min fru och mig på torsdagskällen i Malmö.

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad) lars@mullback.se, 0761001007

FÖLJ GULDKANALEN.SE ”MUSIK FÖR VUXNA ÖRON”

Se gärna filmen om Move & Walk-särskola: